شاخص های علم سنجی

صفحه نخست » شاخص های علم سنجی

دوره آموزش مجازی خطاهای شناختی، مدلهای ذهنی و گفتگو در سازمان ها

مرکز آموزش مجازی دانشگاه ولی عصر (عج) دوره آموزش مجازی پایگاه های استنادی و شاخص های علم سنجی ...