دوره های در حال ثبت نام و برگزاری

در جدول زیر لیست دوره های تابستانه مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان قابل مشاهده است:

مزیتهای این دوره ها:

  • اساتید باتجربه دانشگاهی 
  • بدون پیش نیاز خاصی
  • دوره کوتاه مدت
  • مدرک پایان دوره دولتی معتبر
  • هزینه پایین و مقرون به صرفه
  • دوره ها به صورت مجازی و غیرحضوری
  • قابلیت ثبت نام فردی و سازمانی

برای هرگونه اطلاع درباره نام استاد، تاریخ و نحوه برگزاری دوره، تعداد جلسات، هزینه دوره یا هرگونه سوال دیگر با کارشناسان مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه تماس بگیرید.

 

ردیف نام دوره تاریخ شروع ثبت نام تاریخ پایان ثبت نام تاریخ شروع دوره وضعیت
F01 بهره برداری بهینه ی واحد های نیروگاهی 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
F02 طراحی و بهینه سازی مبدل های حرارتی 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
F03 سیستمهای انتقال و توزیع آب شهری 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
F04 بهینه سازی مصرف انرژی در الکتروموتورها 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
F05 شبیه سازی سیستم‌های قدرت با استفاده از دستگاه شبیه‌ساز 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
F06 اصول ارگونومی کاربردی در محیط کار 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
F07 آنالیز ارتعاشات سطح1 ، سطح2 و سطح 3 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
F08 داده کاوی 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
F09 ccna routing switching 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
F10 ccna security 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
F11 linux 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
F12 python programming 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
F13 high performance programming 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
F14 storage+ 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
F15 SQL server & database 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
F16 استاندارد مدیریت کیفیت – 9001 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
F17 استاندارد مدیریت زیست محیطی – 14001 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
F18 استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی - 45001 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
F19 مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
F20 کنترل پروژه با استفاده از نرم افزارMicrosoft Project (MSP) 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
F21 مدیریت فرآیندهای کسب و کار 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
F22 مدل سازی فرآیندها بر اساس BPMN 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
F23 مدیریت ریسک سازمانی 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
F24 استاندارد مدیریت ریسک – 31000 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
F25 اصول و مبانی مدیریت دانش 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
F26 استاندارد مدیریت دانش – 30401 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
F27 تعالی سازمانی بر مبنای مدل EFQM 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
R01 كارگاه آموزش نرم افزار Excel 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
R02 كارگاه آموزش نرم افزار SPSS 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
R03 كارگاه آشنايي با پرسشنامه الكترونيك 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
R04 كارگاه آمار رسمي 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
R05 دوره آشنايي با روش هاي تحقيق و تحليل آماري 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
R06 كارگاه آموزش نرم افزار R 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
R07 كارگاه آموزش نرم افزار OpenBUGS 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
R08 كارگاه آمار بيزي با رويكرد نظري و نرم افزار 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
R09 كارگاه قابليت اطمينان 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
R10 كارگاه نظريه اطلاع 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
R11 كارگاه آموزش آمار استنباطي 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E04 تحلیل تکنیکال مقدماتی بورس 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E05 تحلیل تکنیکال پیشرفته بورس 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E06 کنترل کیفیت آماری 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E07 ارزیابی عملکرد 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E08 نگهداری و تعمیرات 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E09 مدیریت ارتباط با مشتری 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E10 تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E11 ارزیابی عملکرد با مدلهای تحلیل پوششی داده ها 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E12 ارزیابی مالی طرحهای سرمایه گذاری 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E13 آنچه در رفتار سازمانی مهم است 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E14 تواناییها و ویژگیهای بومشناختی دررفتار سازمانی 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E15 شخصیت در رفتار سازمانی 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E16 مدیریت ادراکات سازمانی 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E17 مدیریت نگرشهای شغلی 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E18 انگیزش شغلی 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E19 مدیریت احساسات 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E20 مدیریت ارتباطات سازمانی 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E21 تیم سازی و شیوه کار گروهی 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E22 رهبری سازمانی 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E23 مدیریت قدرت در سازمان 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E24 مدیریت تعارض 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E25 مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان) 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E26 عدالت سازمانی 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E27 تغییر سازمانی و مدیریت مقاومت دربرابر آن 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E28 مدیریت رفتارهای تاریک سازمانی 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E29 فرهنگ سازمانی اسلامی 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E30 ادارة امور عمومی در اسلام 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E31 ابعاد حکمرانی علوی 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E32 اصول و مبانی ارتباطات 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E33 رهبری تحول در سازمانها 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E34 برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E35 آشنایی با اندیشه سیاسی و سیره امام خمینی (ره) 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E36 اخلاق فردی، اجتماعی و اداری 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E37 کارگاه آموزش کاربردی آموزش نرم افزار MSP 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E38 مدیریت پروژه حرفه ای 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E39 مدیریت استراتژیک پروژه 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E40 مدیریت ادعا، اصول، Claim و حل و فصل اختلافات 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E41 دفتر مدیریت پروژه 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E42 مدیریت کیفیت جامع TQM 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E43 کنترل فرایند آماری SPC 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E44 کنترل کیفیت با استفاده از MINITAB 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E45 آشنایی با متدولوژی شش سیگما 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E46 کمربند سبز شش سیگما 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E47 گسترش عملکرد کیفیت QFD 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E48 آشنایی و استفاده از چرخه بهره وری 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E49 آشنایی وکاربرد عملی TRIZ 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E50 تفکر سیستمی 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E51 شبیه سازی سیستم های پیچیده با استفاده از پویایی سیستم 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E52 اقتصاد مهندسی پیشرفته 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E53 تحلیل اقتصادی طرح های صنعتی به روش یونیدو با استفاده از EXCEL 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E54 تشریح معیارهای مدل سرآمدی EFQM 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E55 خودارزیابی بر اساس مدل EFQM 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E56 نظام آراستگی 5S 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E57 برنامه ریزی استراتژیک پویا 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E58 تشریح مدل بومی شده تعالی سازمانی 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
K01 مدلسازی با روشهای یادگیری ماشین 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
K02 آشنایی با GIS و RS 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
K03 مدیریت تغذیه باغهای پسته 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E01 دوره آموزشی منشور حقوق شهروندی 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E02 دوره آموزشی شهروندی در نظام اداری 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E03 راه های مدیریت خشم 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E04 مصاحبه جلسه قبل از خواستگاری 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E05 اخلاق حرفه ای 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E06 عوامل تحکیم خانواده 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E07 مدیریت هیجان ها 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E08 تربیت کودک و نوجوان 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E09 مدیریت روابط در خانواده 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E10 آموزش پیش از ازدواج 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E11 آموزش مهارتهای زندگی 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E12 دوره پیشگیری از اعتیاد 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E13 آشنایی با قانون چك جديد 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E14 اصول تنظيم قراردادنويسي 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E15 روابط موجر و مستاجر 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E16 بررسي اراي هيات عمومي ديوان عالي كشور 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E17 سند مالكيت به استناد اسناد عادي 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E18 جنبه هاي كاربردي حقوق شركت ها 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E19 ولایت اداری از نظر فقه و حقوق 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E20 خانواده موفق از نظر حقوق و فقه 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E21 حقوق بین الملل بشردوستانه 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
E22 اصول مقاله نویسی در رشته حقوق 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
Z01 نرم‌افزار LancsBox  (کاربرد در زبانشناسی پیکره‌ای) 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
Z02 آموزش اصول ویرایش متن 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
Z03 نامه‌نگاری اداری 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
Z04 کارگاه اموزش خط میخی فارسی_باستان روی لوحه گلی 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
Z05 کارگاه آموزش ویرایش فنی، زبانی و رایانه ای 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
Z06 دوره‌های آمادگی برای آزمون مترجم رسمی دادگستری‌‌ 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
Z07 کارگاه آموزش نرم افزار ترادوس (نرم‌افزار ترجمه) 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
Z08 دوره آموزشی ترجمه شفاهی 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
Z09 کارگاه روش تحقیق 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
P01 دوره آموزشی ماژول اپتیک نرم افزار کامسول 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام
P02 دوره آموزشی نرم افزار CST Microwave  Studio 2 مرداد 1400 26 مرداد 1400 1 شهریور 1400 در حال ثبت نام