مرکز آموزش مجازی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان با استفاده از تکنولوژی آموزشی با هدف افزایش کیفیت آموزشی و ارتقا دانش کاربردی فعالیت خود را از سال 96 شروع کرده است و هم اکنون  5500 کاربر فعال دارد.در حال  حاضر این مرکز در حال تحقیق و توسعه نوآوری های آموزشی در حوزه محتوای تعاملی، واقعیت مجازی و شبیه سازها، یادگیری با گوشی های هوشمند، آموزش آنلاین و تحت وب و محتوا ویدیویی آموزشی می باشد

ادامه مطلب

کلاس آنلاین و استودیو ضبط صدا و پادکست

اتاق وب کنفرانس و دفاع الکترونیک

اتاق وب کنفرانس و وبینار

 

مرکز آموزش مجازی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

آموزش هاي آزاد به آموزش هايي اطلاق مي شود که هدف آن ارتقاي سطح دانش فراگیران مرتبط با حوزه هاي گوناگون و ايجاد مهارتهاي شغلي در آنها است. اين آموزش ها به منظور توسعه دانش و ارتقاي سطح علمي و تخصصي و نیز پرورش نيروي متخصص، خلاق و کارآمد می باشد. دانش پذیران پس از طي دوره و موفقيت در آزمون مربوطه، می توانند گواهي مرکز آموزش را اخذ نمایند.
در این راستا مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، فعالیت خود را در زمینه بهره گیری از توانمند‌یهای اعضای هیات علمی دانشگاه و همچنین ارتقای سطح علمی دانشجویان، مدیران و کارشناسان بخش‌های صنعتی و خدماتی در تمامی ابعاد با روش‌های نوین آموزشی آغاز نموده است.

راهبردها و راهکارها:

مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه راهبرد "ارتقای بکارگیری فن آوری ها و روشهای نوین آموزشی اعضای هیات علمی در راستای تقویت آموزش های آزاد و مجازی" را تعریف نموده است که برای دستیابی به آن راهبرد، راهکارهای زیر را در پیش گرفته است:
ایجاد بستر و زیرساخت مناسب برای بکارگیری فناوری های نوین
ایجاد سیستمهای تشویقی اعضای هیات علمی در جهت تولید محتوای الکترونیک و برگزاری آموزش های مجازی
تدوین آیین نامه ها در راستای ارتقا و بهبود عملکرد مرکز
ایجاد سامانه محتوای آمورشی جهت تولید محتوای آموزش مجازی
تهیه تفاهم نامه های همکاری با مراکز، موسسات و دانشگاههای معتبر جهت برگزاری دوره های آزاد و مجازی

شرح فعالیتهای مرکز آموزش های آزاد و مجازی:

برنامه‌ریزی در جهت شکوفایی استعدادهای دانشجویان خارج از قلمرو رسمی دانشگاه.
تامین نیازهای آموزشی مراکز صنعتی و بازرگانی
طراحی و تدوین دروس مجازی.
تدوین آیین نامه‌های دروس مجازی .
آشنا نمودن مسئولین و اعضای هیأت علمی با آموزش مجازی .

مدیر مرکز آموزش های آزاد و مجازی

دکتر مسلم انصاری نسب

هیات علمی گروه اقتصاد
دانشگاه ولی عصر رفسنجان

 

رضا عسکری: مسئول اجرایی مرکز
فریبرز کریمی: مسئول فنی مرکز