اخبار و رویدادها

دانشکده کشاورزی

آموزش مجازی مدیریت استراتژیک
مرکز آموزش مجازی دانشگاه ولی عصر (عج) دوره آموزش مجازی مدیریت استراتژیک جهت آشنایی با دوره بر روی لینک زیر ...