گفتگو

صفحه نخست » گفتگو

دوره آموزش مجازی خطاهای شناختی، مدلهای ذهنی و گفتگو در سازمان ها

مرکز آموزش مجازی دانشگاه ولی عصر (عج) دوره آموزش مجازی خطاهای شناختی، مدلهای ذهنی و گفتگو در سازمان ...