ثبت مقاله

صفحه نخست » ثبت مقاله

دوره آموزش مجازی خطاهای شناختی، مدلهای ذهنی و گفتگو در سازمان ها

مرکز آموزش مجازی دانشگاه ولی عصر (عج) دوره آموزش مجازی پایگاه های استنادی و شاخص های علم سنجی ...